Du visar för närvarande Birger&Blom

Birger&Blom

Birger och Blom – Vi skriver för både människor och maskiner

Vi är en digital copybyrå, vilket innebär att vårt redaktionella hantverk både har en teknisk, webbstrategisk och kommunikativ dimension. Webbcopy för både människor och maskiner betyder att vi i produktionen av webbtext tar hänsyn till att människors agerande styrs av känslor, medan maskiners (datorers) agerande styrs av algoritmer som förhåller sig till regler inom SEO. Därför måste både människor och maskiner beröras för att ditt budskap ska nå fram.

Birger och Blom är digitala strateger och copywriters som leder företag och organisationer in i den digitala transformationen. Det gör vi genom att erbjuda investeringar som svarar på verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi producerar strategiskt innehåll på webbplatsen (on-page) och skapar ramverk till kanaler utanför webbplatsen (off-page). Vi ökar helt enkelt verksamheters digitala närvaro.

Våra tjänster:
Digital copywriting – Tonalitet, budskap och sökoptimering
Vi använder en intervjubaserad metod för att definiera guldkornen i ditt erbjudande och för att ta fram rösten i din verksamhet. Vi levererar webbcopy som är optimerad utifrån ett SEO-perspektiv, för att dina erbjudanden ska bli konkurrenskraftiga i Googles söknätverk.

Digital copyediting – Korrektur, redigering och sökoptimering
Vi korrekturläser, redigerar och SEO-bearbetar dina befintliga webbtexter. Vi är dina webbredaktörer som lägger en sista språklig och digital bearbetning på din webbcopy. Vi erbjuder även guidelines och SEO-analyser, som underlag till webbredaktörers arbete in-house.

Digital innehållsstrategi – Struktur, navigation och sökoptimering
Vi strukturerar ditt innehåll utifrån användarnas perspektiv. Lättnavigerade webbsidor rankas högre på Google och för det krävs en genomarbetad strategi för din innehållsstruktur. Språket interagerar i allra högsta grad med besökaren på webbplatsen, tillsammans med designen som utformas efter innehållet och din verksamhets budskap. Därför är user experience, UX, en tvärvetenskap hos oss digitala copywriters.

Utbildning – Kompetensutveckling
Projektet lever vidare när vi lämnar verksamheten. Vi utbildar alltid våra kunder, oavsett förkunskap, i hur de ska verka innehållsstrategiskt på webben. Utbildningarna skräddarsys ofta efter verksamhetens mål, men kan även bestå i generella inspirationsföreläsningar.

Adress: Linnégatan 19
Postnummer: 11447
Ort: Stockholm
Karta: Se på karta
Webbplats: http://birgerochblom.se
Telefon: 0708880669
E-post: moa@birgerochblom.se
Antal anställda: 1-10

Lämna ett svar