Rouser Public & Legal Relations AB

Rouser Public & Legal Relations AB

  • Inläggskategori:Stockholm

Rouser är en internationell varumärkesutvecklingsbyrå med högkvarter i Stockholm som specialiserar sig på tillväxtstrategier, primärt i relation till marknadsföring.

I byråns kärna återfinns en stark tilltro till kritiskt tänkande och tankeledarskap utan hype som alltid söker att föra konversationen framåt. Rouser är media- och teknikneutrala, i framkant avseende balans mellan kortsiktig taktik och långsiktig strategi, och har ett kontaktnät av hög internationell klass när formulerade strategier ska exekveras på taktisk nivå.

Av dessa anledningar, och många fler, använder såväl globalt aktiva marknadspionjärer med snabb tillväxt som ikoniska aktörer med hög mognadsgrad Rouser för att göra sina varumärken större, starkare och bättre.

Adress: Högnäsvägen 5
Postnummer: 18143
Ort: Stockholm
Karta: Se på karta
Webbplats: http://rouser.se
Telefon: 070-5942242
E-post: hello@rouser.se
Antal anställda: 1-10
Startades år: 2016