IVY Agency 1


Beskrivning:

IVY är en strategisk varumärkes- och designbyrå som hjälper företag och organisationer att utveckla distinkta varumärken med fokus på differentiering.
Vi definierar varumärken i ord och identitet och framkallar varumärkets personlighet.
Genom att kartlägga marknaden och kundens beteende skapar vi tydliga strategier att följa.
Vi står för att bygga starka och särskiljande varumärken och tror på att det som står ut på marknaden ger en tydlig medvetenhet hos slutkunden.