Born AB


Beskrivning:

Born är en varumärkesbyrå specialiserad på innovativ affärsdesign och femdimensionell kommunikation som attraherar människans alla sinnen. Vi jobbar idag med både små och stora varumärken – både internationell och på hemmaplan. Vår mission handlar om att sammanföra människor med varumärken och varumärken med människor på en konkurrensutsatt marknad utan gränser. Vi har en fullskalig metod för att möta de utmaningar varumärket ställs inför under hela livscykeln.