BVD

BVD fören­klar för att för­ty­dliga. Till­sam­mans med våra upp­drags­gi­vare för­fly­t­tar vi varumärken genom att göra dem inno­v­a­tiva, håll­bara och oförtröt­tligt lön­samma. Som design- och varumärkes­byrå job­bar vi med iden­titeter, för­pack­ningar, butiker…


Fortsätt läsa